Hvordan skaffe inkassobiler?

Ikke kjøp katta i sekken!

Hvordan man kan skaffe inkassobiler er noe vi rett som det er får spørsmål om. Ryktet ute i samfunnet sier at dersom du får tak i såkalte inkassobiler så har du virkelig mulighet for å gjøre et røverkjøp. Det er mye riktig i dette men risikoen er absolutt til stede for at du også kjøper katta i sekken. Siden såkalte inkassobiler stort sett er et resultat av tvangssalg på bakgrunn av økonomiske problemer hos forrige eier, er det svært sannsynlig at denne har slurvet med vedlikeholdet for å spare penger og/eller har gitt blaffen den siste tiden da han har forstått at han uansett ville miste bilen. I denne sammenhengen er det et viktig poeng at dersom du kjøper biler på tvangssalg er det svært begrenset mulighet for å komme med reklamasjoner i ettertid.

Hva er inkassobiler?

Hva er egentlig inkassobiler? I utgangspunktet må det jo sies at dette er biler som er begjært tvangssolgt via namsmannen. Det som imidlertid kanskje er et enda større marked er såkalt "frivillig tilbakelevering" til panthaver, normalt finansieringsinstitusjoner som f.eks. Santander, DNB Finans og Nordea. I tilfeller hvor bil lån er betydelig misligholdt vil finansieringsinstitusjonen forsøke å få kunden til å tilbakelevere bilen mot et avtalt oppgjør. Et slikt oppgjør er ofte betydelig lavere en markedsverdi og gunstig for finansieringsinstitusjonen som får begrenset tapet da en tvangssalgsprosess tar flere måneder med tilhørende verditap på bilen i en kritisk periode der eieren ofte gir blaffen i vedlikehold. For bileier derimot er dette ofte dårlig økonomi sett i forhold til å få til et frivillig salg men bileier gir svært ofte etter for press fra långiver og "gir bort" bilen. På den andre siden kan dette også være gunstig for bileier i enkelte tilfeller da tapet stopper og lånet blir helt eller delvis innfridd på dagen. Det å selge bil privat er ofte vanskelig og slike forsøk ender i mange tilfeller med tvangssalg noe som normalt er et verre alternativ enn frivillig tilbakelevering.

Ta kontakt med finansieringsinstitusjoner og lokale inkassoselskaper!

 

Så tilbake til det innledende spørsmålet. Hvordan skaffe inkassobiler? For å skaffe biler som er frivillig tilbakelevert bør du forhøre deg med finansieringsinstitusjoner og/ eller inkassobyrå, eller rettere sagt lokale avdelinger av slike selskaper. De fleste av disse har nok allerede en eller flere samarbeidspartnere men de er sikkert interessert i å ha alternativer. I begge tilfeller er det mest interessant å samarbeide med deg dersom du ønsker å kjøpe biler på jevn basis. Likeså vil de foretrekke personer som tør å ta raske beslutninger og ta en sjanse på hva du får, det er jo tross alt dette som gjør at bilene går vesentlig billigere.

Kontakt namsmannen!

For biler som tvangsselges via namsmannen bør du kontakte namsmannen i de kommuner hvor du er interessert i å kjøpe biler i. Her er det nok mer vesentlig at du oppfattes som seriøs og kan betale for deg på tiden. Namsmannen vil nok naturligvis som et utgangspunkt være forpliktet til å godta høyeste bud på den aktuelle bilen som tvangsselges.