Tvangssalg av ideell halvpart

Kan min ideelle halvpart tvangsselges?

Det er mer vanlig enn uvanlig at to eller flere personer eier en bolig sammen fordelt på ideelle andeler. Det mest vanlige er at et par eier en ideell andel hver i en 50/50 andel. Det er heller ikke uvanlig at den ene parten skjuler sine økonomiske problemer for den andre i et samboerforhold.

 Svært mange blir dessverre kjent med sin samboers økonomiske problemer første gang når det detter ned et varsel om tvangssalg i posten. Når de blir kjent med forholdene på et slikt sent tidspunkt gjør dette muligheten og også ofte viljen til å hjelpe motparten med å komme ut av de økonomiske problemene vanskelige. Spørsmålet mange da stiller seg er om det er mulig å tvangsselge deres halvpart når de ikke har misligholdt noe gjeld.

Forkjøpsrett ved tvangssalg av ideell halvpart

Et slikt eierforhold går under sameieloven. I sameieloven går det frem at det er tilstrekkelig at en av sameierne krever sameiet oppløst for å løse opp dette. Dersom partene ikke kommer til enighet kan den som vil oppløse sameiet kreve det oppløst ved å fremme begjæring om tvangssalg til namsmannen. De andre partene i et slikt sameie vil imidlertid ha forkjøpsrett til andelen.

Hva da når det begjæres tvangssalg av en ideell andel av en bolig og ingen av eierne samtykker i tvangssalget, heller ikke den som har misligholdt gjeld? Det er fullt mulig å selge en ideell andel av bolig på tvangssalg men det vil i svært stor grad vanskeliggjøre salgsprosessen da en eventuell kjøper vil få en eller flere samboere med på kjøpet noe de færreste ønsker. Dette vil naturligvis virke sterkt prisdempende og dermed vanskeliggjøre et salg.

Foranstående kreditorer skal ha dekning for at det kan gjennomføres tvangssalg

Ved tvangssalg av bolig er det også et krav at alle foranstående panthavere til den som fremmer begjæringen skal få dekket sitt krav for at tvangssalg skal gjennomføres. Når det kun er en ideell andel som skal selges kan den prisdempende effekten med dette være tilstrekkelig for at et tvangssalg ikke blir gjennomført. Tingretten skal først ta stilling til om det er sannsynlig at den som begjærer tvangssalg får dekning ved et eventuelt salg før det besluttes tvangssalg. Deretter skal et eventuelt bud godkjennes under tilsvarende forutsetninger.

Kan jeg forhindre tvangssalg ved å nekte å selge min ideelle andel?

Dersom det imidlertid dukker opp en kjøper til en slik ideell andel og denne ikke ønsker å ta del i et samboerforhold står denne nå fritt til å begjære sameiet oppløst. Dette åpner med andre ord opp for spekulanter som kjøper en ideell andel til spottpris for deretter å få sameiet oppløst og solgt sin andel til ”full pris”.

Når det begjæres tvangssalg av en ideell andel av en bolig finnes det med andre ord muligheter for eierne å forkludre og/ eller forsinke prosessen. Dog er det vanskelig å bruke denne metoden for å stoppe hele tvangssalg prosessen og også risikofylt siden man risikerer at andelen selges til spottpris. Den/ de gjenværende andelseierne har selvfølgelig forkjøpsrett men normalt er jo partene såpass nærstående at økonomiske problemer i stor gjelder alle og således har andre andelshavere ofte begrenset mulighet til å kjøpe andelen som er lagt ut for tvangssalg.

Man kan med andre ord raskt risikere å tape mye penger ved å spekulere i å unngå tvangssalg ved å nekte å selge sin ideelle andel, dersom man har en form for økonomisk felleskap med eieren av andelen som blir begjært tvangssolgt.