Gjør det du kan for å unngå at boligen din blir lagt ut for tvangssalg

Det å få lagt ut boligen sin for tvangssalg er kanskje noe av det alle med gjeldsproblemer frykter aller mest. Bare tanken på å bly tvangsflyttet fra sitt eget hjem som man ser på som sitt eget og har bodd i mange år og gjerne har vært barndomshjemmet til dine barn får det til å fryse opp etter ryggen på de fleste.

Ovenstående alene er grunn nok til å gjøre alt i sin makt for å unngå tvangssalg av boligen sin. En annen viktig grunn til at u for enhver pris bør unngå tvangssalg er den økonomiske siden ved dette. Selv om tvangssalg nå foregår via advokat eller eiendomsmegler, i motsetning til den gammeldags auksjonstypen, så går boliger som legges ut for tvangssalg i gjennomsnitt betydelig lavere i pris enn ved frivillig salg. Hovedårsakene til dette er bud er bindende normalt i 6 uker samt at kjøper har svært begrensede muligheter til å komme med reklamasjoner i ettertid. Dette med den naturlige følge at prisen blir vesentlig lavere. Det er også en kjensgjerning at enkelte potensielle kjøpere kvier seg for å kjøpe bolig på tvangssalg fordi de føler det ubehagelig at tidligere eier nærmest kastes ut til deres fordel og/ eller at de er redd for å bli mislikt av nye naboer.

Du kan tape mye penger ved tvangssalg istedenfor frivillig salg

Som eier av bolig som legges ut for tvangssalg kan du med andre ord fort få glipp av hundretusener i salgssum. Siden boligen allerede er lagt ut for tvangssalg er dette sannsynligvis svært sårt tiltrengte penger. Dersom du er havnet i en situasjon hvor det på ingen måte lenger er mulig å bli sittende med boligen bør du forhandle med kreditorene for å få dem til å samtykke i at tvangssalgs prosessen fryses under forutsetning av at du legger ut boligen for frivillig salg. Dette er normalt også gunstig for kreditorene da salget kan gå raskere samt at muligheten for å få dekket hele kravet sitt ved salg øker jo større salgssummen er. Kreditorene, spesielt når det er banken som har begjært tvangssalg, vil dermed være svært fleksibel i de fleste tilfeller så sant de ikke mistenker at du gjør dette for å hale ut tiden for å slippe å bli kastet ut i forbindelse med tvangssalg.

Dersom du har så stort gjeldsproblem at du frykter at boligen din skal bli lagt ut for tvangssalg så har du sannsynligvis også pådratt deg en eller flere betalingsanmerkninger også. Dette gjør det viktig at du forsøker å beholde boligen så langt det er mulig da du sannsynligvis vil få store problemer med å få finansiert et nytt boligkjøp i fremtiden. Du blir således henvist til leiemarkedet med de mange ulemper dette medfører både praktisk og økonomisk. I en slik situasjon kan dety dog være visse muligheter ved å søke om et kommunalt startlån, du kan lese mer om dette her.